Friday, July 26, 2013

Намайг ядрааж, бухимдуулж, стресстүүлж  байгаа цор ганц  зүйл:
  хувийн сахилга бат, дэг журам

1 comment:

E. Erhtsas said...

Намайг стресстүүлээгүй ч намайг амжилт өөд биш уруу татаж яваа зүйлс дээрх хоёр яг мөн байна :(